Prvý krát s Montessori (seminár pre dospelých)

To najdôležitejšie sa odohrá do troch rokov

Seminár je venovaný montessori prístupu k dieťati od počatia do troch rokov. Pod pojmom Montessori sa skrýva metóda založená na prirodzenom a celistvom vývoji dieťaťa. Stačí si teda nájsť štyri dni a my Vám vysvetlíme, ako položiť pevné základy k rozvoju potenciálu, koncentrácie, sebaúcty, sebavedomia a vôle vášho dieťatka. Pretože v žiadnom období svojho života dieťa neurobí také výrazné pokroky ako v období od počatia do troch rokov. Za štyridsať týždňov sa z jednej bunky vyvinie človek, ktorý sa musí prispôsobiť nášmu svetu. Postupne sa začne plaziť, štvornoškovať, sedieť, chodiť. rozprávať... Aby toto všetko dieťa zvládlo a čo najviac rozvinulo svoj potenciál potrebuje veľa lásky, priestor a čas na tréning. Na našich stretnutiach si porozprávame o prirodzených potrebách dieťaťa a ako ich rešpektovať a naplniť. Jednoducho byť pripravený mu pomôcť v jeho rozvoji, pretože to, čo dieťatko získa v tomto období mu ostane už navždy. Príďte teda s nami vnímať svet, ako ho vnímajú tí najmenší.

1. časť

V prvej časti si povieme čo to vlastne Montessori je. Objasníme si všetky základné pojmy ako absorbujúca myseľ, senzitívne obdobia, pripravené prostredie, pripravený dospelý... Zameriame sa na deti od počatia až do šesť mesiacov. Povieme si čo dieťa potrebuje, čo sa kedy vyvíja a na čo je potrebné upriamiť pozornosť. Porozprávame sa ako pripraviť izbičku, aby sme dieťatko viedli k samostatnosti a čo najlepšie rozvinuli všetky jeho zmysli už od narodenia. Ukážeme si osvedčené Montessori pomôcky pre tento vek, ktoré rozvíjajú zmysli a podporujú koncentráciu dieťaťa už od prvého mesiaca jeho života.

2. časť

Druhá časť je venovaná deťom od šesť do osemnásť mesiacov. Rozoberieme si senzitívne fázy v tomto období. Povieme si ako upraviť domáce prostredie, aby dieťa malo čo najviac možnosti rozvíjať svoj intelekt. Ukážeme si pomôcky vhodné pre toto obdobie. Porozprávame sa o rozvoji vôle a keďže deti v tomto období začínajú vyslovovať prvé slabiky a slová, zameriame sa aj na rozvoj jazyka.

3. a 4. časť

Je venovaná deťom od 18 do 36 mesiacov. Porozprávame sa ako pomôcť naším deťom naplniť prirodzenú túžbu po samostatnosti a po pocite potrebnosti v rodine. Povieme si ako im pomôcť v rozvoji ich motoriky a celkového potenciálu. Dáme vám typy ako pripraviť veci doma tak, aby každodenné činnosti bežného života (čiže príprava jedla, obliekanie, umývanie sa, starostlivosť o domáceho miláčika, práca v záhrade) mohli deti robiť slobodne a bezpečne samé. Čo v nich buduje veľmi silný pocit kompetencie, slobody, šťastia a posilňuje dôveru vo vlastné schopnosti. Zameriame sa aj na rozvoj jazyka a sebavyjadrenie pomocou pohybu, hudby a výtvarných činností.

Seminár vedú certifikované lektorky Jana Mikušaťová a Ivana Doblejová, absolventky montessori vzdelávania pre vek 0-6 rokov v Association Montessori Internationale (AMI Praha), Slovenskej asociácií Montessori (Bratislava), Montessori ČR (Praha). Svoje vzdelanie si neustále doplňujú aj v oblasti výchovy a vzdelávania detí (Rešpektovať a byť rešpektovaný, Marek Herman - Pravidlá nie sú povidlá, Victoria Gureeva - Pozorování a umění rozlišovat a ďalšie). Montessori princípom sa venujú od roku 2010. Denne získavajú praktické skúsenosti pri práci s deťmi v Montessori klube a v Montesossri škôlke Kamienke.

Termíny seminárov

1. časť: 19.1.2022 14:00 - 18:00

2. časť: 20.1.2022 9:00 - 13:00

3. časť: 30.3.2022 14:00 - 18:00

4. časť: 31.3.2022 9:00 - 13:00

Prihlásenie na semináre

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu našej elektronickej pošty montessoriklub.tn@gmail.com.

Účastnícky poplatok: 70 € za celý cyklus seminárov (1. - 4. časť).