Montessori pracovňa

Montessori pracovňa je určená pre deti od 10 do 36 mesiacov. Rodičia spolu s deťmi v spolupráci s lektorom pracujú s pripravenými aktivitami. Kladie sa dôraz na slobodný výber aktivít dieťaťom, čím sa naplní jeho aktuálna vnútorná potreba. Rešpektuje sa senzitívne obdobie, v ktorom sa dieťa momentálne nachádza, pretože vtedy a len vtedy si dieťa osvojí určitú zručnosť a vedomosť neobyčajne ľahko a rýchlo.

Montessori pracovňa ponúka:

Aktivity každodenného života, ktoré pomáhajú dieťaťu stať sa nezávislým pri bežných činnostiach, starostlivosti o seba a svoje okolie. Patrí sem množstvo aktivít od základného prenášania predmetov, cez presýpanie a prelievanie, naberanie najrozličnejšieho materiálu, až po strihanie, lepenie, krájanie, skrutkovanie a tiež cvičenia podporujúce sebaobsluhu – zapínanie gombíkov, zipsov, spiniek. Všetky tieto aktivity deti nesmierne bavia, ale hlavne rozvíjajú ich hrubú a jemnú motoriku, koordináciu, presnosť a koncentráciu. Sú to všetko nové vnemy, ktoré podporujú ich vnútorný rozvoj.

Aktivity zamerané na rozvoj zmyslov. Využívajú sa pomôcky na zjemnenie celkového zmyslového vnímania. Všetko, čo dieťa vidí, ochutná, počuje, ovonia, ale hlavne chytí do prštekov, vytvorí v mozgu nové nervové spojenia a tým zvýši celkový intelekt dieťaťa.

Aktivity na rozvoj matematického myslenia, pochopenie matematických operácii, rozvoj materinského jazyka, vnímanie prírody a všetkého, čo sa v nej deje celistvým spôsobom.

Prihlásenie na program

Po registrácii na našej stránke si môžete zarezervovať miesto vo vami vybranom bloku v rezervačnom kalendári. Pri registrácii a rezervácii postupujte podľa návodu, ktorý nájdete v sekcii Registrácia a rezervácia.

Montessori pracovne

Kedy: od septembra do júna podľa týždenného rozvrhu

Účastnícky poplatok: cyklus 8 vstupov / 70,-€ (Jeden vstup trvá 75 minút.)

Zľavy:

100 % zľava pre súrodenca

10 % zľava na druhú permanentku v rámci cyklu

Účastnícky poplatok: jeden vstup / 10,-€ (Jeden vstup trvá 75 minút.)

Pravidlá nášho klubu sú k prečítaniu TU.

Pozn.: Súčasné ceny sú tvorené bez príspevku štátu (granty, dotácie...). Prípadné získané dotácie či príspevku nám umožnia doplniť vybavenie klubu o ďalšie potrebné pomôcky, prípadne upraviť ceny programov v závislosti od výšky príspevku. Ak máte s týmto skúsenosti, uvítame vašu pomoc.