Rok okolo nás rukami detí

Poobedný blok určený pre deti od 4 do 8 rokov. Deti si všetkými zmyslami prežijú a spoznajú celý rok v prírode. Aktivity budú prispôsobené ročnému obdobiu, aby deti prirodzene vnímali kolobeh roka.

Prihlásenie na program

Po registrácii na našej stránke si môžete zarezervovať miesto vo vami vybranom bloku v rezervačnom kalendári. Pri registrácii a rezervácii postupujte podľa návodu, ktorý nájdete v sekcii Registrácia a rezervácia.

Kedy: od septembra do júna podľa týždenného rozvrhu

Účastnícky poplatok: cyklus 8 vstupov / 70,-€ (Jeden vstup trvá 75 minút.)

Zľavy:

100 % zľava pre súrodenca

Účastnícky poplatok: jeden vstup / 10,-€ (Jeden vstup trvá 75 minút.)

Pravidlá nášho klubu sú k prečítaniu TU.

Pozn.: Súčasné ceny sú tvorené bez príspevku štátu (granty, dotácie...). Prípadné získané dotácie či príspevku nám umožnia doplniť vybavenie klubu o ďalšie potrebné pomôcky, prípadne upraviť ceny programov v závislosti od výšky príspevku. Ak máte s týmto skúsenosti, uvítame vašu pomoc.