Rezervačný kalendár aktivít klubu v 48. týždni

Postup pri registrácii a rezervácii

Pondelok 29. November 2021

Dnes nie sú v klube žiadne pravidelné aktivity.

Utorok 30. November 2021

Dnes nie sú v klube žiadne pravidelné aktivity.

Streda 01. December 2021

Voľný deň: protipandemické opatrenie

Štvrtok 02. December 2021

Voľný deň: protipandemické opatrenie

Piatok 03. December 2021

Voľný deň: protipandemické opatrenie